Preview Mode Links will not work in preview mode

Katai Podcast


Mar 4, 2022

Dacă e critică, atunci nu mai e constructivă. Și dacă e ceva constructiv, atunci cu siguranță că acel ceva nu-l poți numi critică.