Preview Mode Links will not work in preview mode

Katai Podcast


Jul 29, 2022

Întotdeauna va exista un prim conținut nașpa.

Depinde doar de tine cum te vei raporta la el.

Îl vei folosi spre îmbunătățire sau te vei rușina de el?