Preview Mode Links will not work in preview mode

Katai Podcast


Sep 23, 2019

Am discutat cu Bogdana Butnar ce înseamnă strategie, design thinking și cum ar trebui oamenii de comunicare și marketing să creeze consumatorului un parcurs decizional mai simplu.