Preview Mode Links will not work in preview mode

Katai Podcast


Jan 9, 2018

Cosmin Tudoran a început să ”vândă fân” împreună cu Cassa Loco acum 17 ani (!), iar încet-încet a devenit Profu de Vin. Iar în acest episod am discutat despre Cassa Loco, de ce e important să fii activ în online, video versus blog, cum a gândit proiectul Profu de Vin și alte idei mega tari